Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program ESPON 2020 > Novinky > Nová publikace - Teze politiky, Územní a ...

Nová publikace - Teze politiky, Územní a urbanistické dimenze digitalizace veřejných služeb

23.02.2018: Představujeme Vám novou publikaci programu ESPON s názvem Teze politiky - Územní a urbanistická dimenze digitalizace veřejných služeb.
Smyslem Tezí politiky ESPON k územním a urbanistickým dimenzím digitalizace veřejných  služeb je pomáhat celoevropským, státním, regionálním a městským institucím, aby lépe  chápaly soudobou úroveň digitalizace veřejných služeb, učily se v zásadní problematice  navzájem a uměly koncipovat opatření pro budoucnost.

Digitální nástroje a řešení proměňují veřejné služby a způsob, jakým stát reaguje na potřeby občanů. Mnoho měst se aktivně zapojuje do modernizace a reorganizace procesů a služeb
na úrovni státu a registruje díky zjednodušené správě jejich zvýšenou účinnost, efektivitu
a dosah. Zároveň však města čelí řadě problémů, které s digitální transformací souvisejí. Jde
o problematiku postoje ke státní správě, přidělování zdrojů potřebných k získání nových dovedností i k adaptaci na nové technologie, jakož i otázky legislativní a politické.

 
Přeloženo z anglického originálu: "Policy Brief // The territorial and urban dimensions of the   digital transition of public services    "