Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program ESPON 2020 > Novinky > Výzva k předkládání nabídek pro nástroj ...

Výzva k předkládání nabídek pro nástroj evropského a makroregionálního územního monitorování

11.09.2017: Nově byla vyhlášeny výzva k podání nabídek pro kontrakt v rámci Cílených analýz Programu spolupráce ESPON 2020.
Cílem této smlouvy o poskytování služeb je vytvořit evropský a makroregionální územní monitorovací nástroj, který bude průběžně sledovat vývojové trendy a vzorce, které se odehrávají v Evropě, v makroregionech, regionech a městech. Tento nástroj by měl podporovat evropské, makroregionální, vnitrostátní a regionální tvůrce politik a další zainteresované strany co do územních informací, dat, map, grafů, analytických vlastností a krátkých zpráv.
Evropský a makroregionální nástroj pro územní monitorování ESPON má celkem pět geografických modulů: jeden, který pokrývá celý prostor ESPON a čtyři moduly pro makroregiony, zahrnující průběžnou interpretaci, hodnocení a sdělování trendů územního rozvoje ve vztahu k cílům politik.
Další podrobnosti jsou k dispozici v zadávací dokumentaci
Rozpočet
Maximální dostupný rozpočet pro tuto smlouvu je 675 000 EUR bez DPH, ale včetně všech daní, náhrad, cestovních nákladů, ubytování a poštovních nákladů.
 
Zadávací dokumentace
Dokumentace související s výzvou (technické specifikace, přílohy, otázky a odpovědi) je přístupná v angličtině zdarma, a to až do 7 dnů před termínem předkládání nabídek na následujících odkazech:
·         ESPON EGTC e-Tendering Platform    
·         Portail des Marchés Publics of Luxembourg    
Uzávěrka
Uzávěrka pro podání nabídek je 16. října 2017 v 10.30 hodin středoevropského času.
Více informací
·         Případné žádosti o další informace zašlete e-mailem na adresu: tenders@espon.eu.
·         Toto oznámení o výběrovém řízení bylo zveřejněno v Lucemburku na „Portail des Marchés Publics" (www.marches.public.lu    ) a v on-line verzi „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie” věnovanému evropskému zadávání veřejných zakázek TED (Tenders Electronic Daily    ).
 
Další informace k programu ESPON v angličtině naleznete na stránkách programu    .