Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program Interreg DANUBE

Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE

ČR je součástí dalšího programu spolupráce v rámci Nadnárodní spolupráce.

V prosinci 2012 Evropská komise navrhla vytvoření nového programu nadnárodní spolupráce pro období 2014-2020. Program Interreg DANUBE zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo (Bavorsko, Bádensko-Württembersko), Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina.

Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Projektové aktivity budou pro projektové partnery z České republiky spolufinancovány z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů. 

Geografické vymezení koresponduje s vymezením Strategie EU pro Podunají (EUSDR) přijaté v roce 2011. Makro-strategie a program nadnárodní spolupráce jsou dva různé nástroje regionální politiky vyvinuté pro podobné cíle, ale působí na různých úrovních a principech. Překrývající se území a cíle poskytují možnost spolupráce a podpory v naplnění svých cílů; kromě toho přispění k tematickým cílům strategie realizací příslušných projektů, může program také podpořit institucionální spolupráci zúčastněných subjektů a institucí v rámci Strategie EU pro Podunají.

Ze závěrů diskuzí s odbornou veřejností, veřejné konzultace, online fórum na nadnárodní úrovni, národních konzultací v členských zemích a jednání zástupců členských států v rámci programovacího výboru (Programming Committee) k obsahovému zaměření vyplynula následující témata:
 

Prioritní osa 1

Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region

1.1. Zlepšování rámcových podmínek a vyvážený přístup ke znalostem
1.2. Zvyšování kvalifikace a pro podnikání a sociální inovace
 

Prioritní osa 2

Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region

2.1. Posílení nadnárodního vodního managmentu a prevence povodňových rizik
2.2. Udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a přírodních zdrojů
2.3. Obnovování a hospodaření s ekologickými koridory
2.4. Zlepšení připravenosti k řízení rizik a katastrof
 

Prioritní osa 3 

Lépe propojený Dunajský region

3.1. Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k ŽP a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí
3.2. Zlepšování energetické bezpečnosti a energetické účinnosti
 

Prioritní osa 4

Dobře řízený Dunajský region

4.1. Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev
4.2. Řízení podunajské makrostrategie (EUSDR)

Novinky

23.02.2017 - Dne 22. 2. 2017 se v Praze uskutečnil Informační den před 2. výzvou programu Interreg DANUBE

31.01.2017 - V únoru proběhne Národní Infoden k 2. výzvě programu spolupráce Interreg DANUBE

13.01.2017 - Dne 9. 2. 2017 proběhne v Budapešti seminář pro Lead partnery

21.11.2016 - Na zasedání Monitorovacího výboru konaném v Bukurešti ve dnech 27. a 28. září 2016, bylo rozhodnuto o podpoře projektů z 1. výzvy programu Interreg DANUBE.

02.03.2016 - Jednotný sekretariát zveřejnil výzvu pro zájemce, kteří by se chtěli stát externími hodnotili projektů.

Program Interreg DANUBE

Základní informace

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení mezinárodních územních vazeb
Koordinátor příprav a realizace Interreg DANUBE v ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Letenská 119/3
Tel: 224 862 260, 224 862 213
nadnarodni@mmr.cz 
http://interreg-danube.eu/

Dokumenty