Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program Interreg DANUBE > Novinky > Výzva Seed Money Facility otevřena

Výzva Seed Money Facility otevřena

05.10.2017: Od 2. října do 7. prosince 2017 je otevřena výzva k předkládání záměrů k podpoře rozvoje projektů vhodných pro další zdroje financování.
Seed Money Facility jsou finančním nástrojem k podpoře rozvoje projektů vhodných k dalšímu financování z dalších finančních zdrojů. Témata vhodná pro projekty jsou vymezena na základě Podunajské makrostrategie (dále EUSDR) a jsou v souladu s 12 prioritními oblastmi EUSDR – vybraná témata jsou blíže rozpracována v Manuálu k výzvě.
Realizace projektu je stanovena na 12 měsíců a maximální částka, kterou projektový návrh může získat je 42 500 EUR příspěvku EU. Projekt je postaven na 3 povinných výstupech:
  • Zpráva o aktuálním stavu v řešené oblasti
  • Workplan budoucího projektu
  • Analýza zdrojů financování budoucího projektu, plán po dokončení Seed Money projektu
Potenciálním žadatelům se doporučuje pečlivě zkontrolovat dostupnost různých fondů a případné zahájení nových výzev od roku 2019, a to již od zahájení přípravy projektu k výzvě Seed Money Facility, jelikož hlavním cílem je skutečně realizovat projekty v praxi.
Bližší informace o probíhající výzvě naleznete na webových stránkách programu Interreg DANUBE    .