EURO ANGLIČTINA

Národní orgán pro koordinaci vydal slovník EURO ANGLIČTINA jako pomůcku pro všechny, kdo potřebují pro svou práci odbornou angličtinu používanou v rámci evropských institucí. Slovník je volně a bezplatně k dispozici všem návštěvníkům našeho portálu. Jeho vydání bylo hrazeno z fondů EU, Operačního programu Technická pomoc.
EURO ANGLIČTINA
Slovník, který má česko-anglickou a anglickou-českou část, je jedinečným souborem živých a běžně používaných odborných pojmů z oblasti strukturálních fondů a obecné evropské problematiky. Jeho autorka Mgr. Jana Dyčková patří mezi naše nejlepší překladatele této tématiky. Slovník byl vytvořen ve spolupráci se společností LINGEA s.r.o., významným vydavatelem elektronických i knižních slovníků v ČR.

Slovník EURO ANGLIČTINA

Elektronický slovník EURO ANGLIČTINA obsahuje především terminologii vztahující se ke strukturálním fondům a k politice soudržnosti a dále terminologii související s touto problematikou. Naleznete zde tedy například výrazy z těchto oblastí::
  • typy fondů;
  • operační programy;
  • rozdíly v terminologii v předchozím a současném programovém období) a k související problematice;
  • rozpočet v EU a v ČR;
  • finance;
  • terminologie vztahující se k regionální politice a oblasti samosprávy v České republice;
  • právní termíny z oblasti smluvního práva apod.
Věříme, že slovník bude vítaným nástrojem pro všechny, kdo spolupracují s evropskými institucemi. Vydáním tohoto slovníku bychom chtěli usnadnit a zpříjemnit práci především zaměstnancům veřejných institucí, státní správy a místní samosprávy, studentům vysokých škol a všem, kdo potřebují používat v překladech a běžné korespondenci správné a zaběhané výrazy současné „bruselské“ administrativní angličtiny.

Slovník EURO ANGLIČTINA ke stažení