Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Na mezinárodní workshop o budoucnosti ...

Na mezinárodní workshop o budoucnosti sídlišť naváže Evropské fórum měst

12.10.2017: Více než šedesát architektů a urbanistů z řady států Evropy se dnes v Praze sešlo, aby společně se zástupci veřejné správy diskutovali o budoucnosti sídlišť. Mezinárodní workshop, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT, se zaměřil jak na rizika vzniku sociálně problematických oblastí, tak na potenciál sídlišť jako plnohodnotných částí měst. Zítra na akci naváže mezinárodní konference „Evropské fórum měst“.
„Problémy i výzvy spojené se sídlišti jsou nadnárodní, protože všechny evropské země hledají cesty, jak řešit problémy těchto - svým způsobem unikátních - obytných celků. Přes řadu společných prvků, typických pro tyto části měst, vycházejí postupy regenerace sídlišť v jednotlivých zemích ze specifických místních podmínek,“ uvedla při zahájení workshopu Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce. „Ve velké většině případů se v České republice ze sídlišť nestaly noclehárny ani ghetta. Naopak - některá sídliště se stala žádanou a vyhledávanou lokalitou s dobrým bydlením, dostatkem zeleně, výbornou dopravní dostupností a dostatkem obchodních, kulturních i sportovních zařízení,“ dodala Letáčková.

Workshop u budoucnosti sídlišť patří mezi aktivity, které Ministerstvo pro místní rozvoj realizuje v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení a rozvoje měst. Na workshop o sídlištích zítra naváže mezinárodní konference „Evropské fórum měst“, připravená ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí OSN, sdružující 56 členských států severní polokoule. Cílem konference, kterou zahájí výkonná tajemnice Evropské hospodářské komise OSN paní Olga Algayerová, je pracovní setkání s otevřenou diskusí o způsobech efektivní implementace schválených dokumentů OSN a EU týkajících se bydlení a rozvoje měst. Pracovní setkání, kterého se zúčastní řada zahraničních hostů, má přispět k hledání účinných forem hlubší spolupráce v oblasti bydlení a rozvoje měst na mezinárodní úrovni – např. mezi OSN a EU; a to i ve vztahu k přípravě nového programového období pro čerpání fondů EU po roce 2020.

Česká republika patří do regionu zemí sdružených v Evropské hospodářské komisi OSN, která letos slaví 70. výročí své existence. V listopadu tohoto roku se sejdou v Ženevě ministři zemí tohoto regionu odpovědní za agendu bydlení a rozvoj měst, aby přijali společnou deklaraci. Říjnové „Evropské fórum měst“ v Praze, jako pracovní setkání, tak předchází navazujícímu politickému jednání ministrů v listopadu v Ženevě.

 

Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz

Kategorie:

NOK, 2014–2020