Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání > Čtvrtletní zpráva

Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014 -2020

Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020 představuje základní výstup pravidelného monitorování realizace programů v programovém období 2014–2020

Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014 - 2020Poznámka: Do grafu nejsou zahrnuty údaje o programech v cíli Evropská územní spolupráce. 

Čtvrtletní monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti v programovém období 2007 – 2013

    Aktuální ČMZ 2007-2013 za druhé čtvrtletí  2016 [PDF, 2.81MB]

 

Čtvrtletní monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti v programovém období 2007 – 2013

Od počátku programového období do 7. července 2016  bylo podáno více než 124 tis. žádostí o dotaci v celkovém objemu 1 363,3 mld. Kč. Schváleno bylo více než 70 tis. projektů za 759,6 mld. Kč. Za uplynulé čtvrtletí bylo vydáno 43 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace na individuální a grantové projekty v hodnotě 12,4 mld. Kč. Čtvrtletně došlo k navýšení objemu finančních prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou 1,7 %. 

V rámci individuálních projektů a globálních grantů bylo na účty příjemců proplcaceno již 707,7 mld. Kč. Čtvrtletní nárůst činí 44,3 mld. Kč, tedy 6,7 %. Objem souhrnných žádostí předložených na PCO dosahuje 704,7 mld. Kč. Čtvrtletně došlo k navýšení o 65,7 mld. Kč (10,3 %). 

Poznámka:
1) Ve vykazování stavu čerpání evropských prostředků došlo od ledna 2014 k zásadní změně. Aktuálně je stav čerpání evropských fondů sledován pouze za evropský podíl. Důvod je ten, že některé operační programy na konci roku 2013 přešly na jiný způsob vykazování výdajů (zahrnutím i národních soukromých zdrojů). Aby bylo možné porovnávat čerpání mezi programy a zachytit reálný stav čerpání, je nutné nyní sledovat vykazování pouze za evropské zdroje.
2) Údaje o stavu čerpání na úrovni NSRR jsou pouze za 17 operačních programů prvního a druhé cíle, tzn. bez operačních programů spadajících do třetího cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU realizované v České republice.

 


Kontakty:

Dotazy a připomínky k obsahu ČMZ posílejte na Národní orgán pro koordinaci (e-mail: nok@mmr.cz). 

Archiv (programové období 2007-2013)