Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > 3. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 2.4 ...

3. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 2.4-ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ S CÍLEM ZVÝŠIT ÚČAST NA VZDĚLÁVÁNÍ VRANÉM VĚKU, JAKO ZÁKLAD PRO BUDOUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Číslo výzvy: 003/06_16_042/IPRÚ_15_01_003
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Oprávnění žadatelé: Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 03.11.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 09.02.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.06.2017

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven