Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > 3. výzva-IPRÚ-Liberec-SC 1.2-NÍZKOEMISNÍ ...

3. výzva-IPRÚ-Liberec-SC 1.2-NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA

Číslo výzvy: 005/06_16_046/IPRÚ_15_01_004
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., dopravci ve veřejné linkové dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb., Ministerstvo dopravy ČR
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 08.09.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 07.02.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29.06.2017

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven