Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > 66. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO ...

66. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 2.4

Číslo výzvy: 06_16_066
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, školy a školská zařízení v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS,
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 05.01.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 05.01.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2022

Aktuality

Datum Popis
10.04.2017 ostatní změny : přidání chybějící cílové skupiny pracovníci a "dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb"
03.04.2017 ostatní změny : oprava def.dokumentů 14. a 15.
20.03.2017 ostatní změny : oprava cílové skupiny, jedna položka byla duplicitní, byla zněplatněna
20.03.2017 ostatní změny : doplnění chybějící přílohy def.dokumentů č.15 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
27.02.2017 ostatní změny : doplnění záznamů Rozpočet - vazby EDS/SMVS
20.02.2017 ostatní změny : oprava definovaných dokumentů
20.02.2017 Změna stavu: Stav výzvy se změnil na: Modifikovaná

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven