Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > 9. výzva OP Rybářství - opatření 2.3.

9. výzva OP Rybářství - opatření 2.3.

Číslo výzvy: 10_17_009
Druh výzvy: kolová
Operační program: 10 Operační program Rybářství
Prioritní osa: 10.2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje
Investiční priorita: 10.2.102 Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků
Oprávnění žadatelé: Podpora je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a mají odpovídající odborné schopnosti a způsobilost. Žadatel musí být nově začínajícím chovatelem, tzn., že nezahájil činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o podporu a současně musí splňovat tyto kvalifikační požadavky ? vzdělání: absolvent školy s odborným zaměřením na rybářství, a to jak střední školy ? učebního oboru s výučním listem, tak s maturitou, vyšší odborné školy nebo vysoké školy, osoba po získání úplné profesní kvalifikace se zaměřením na rybářství , nebo alespoň 5 let praxe v oboru (doložené potvrzením zaměstnavatele, nebo bude započteno podnikání v oboru na vlastní jméno a odpovědnost).
Více informací na: www.eagri.cz    
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 28.03.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 04.04.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 24.04.2017

Aktuality

Datum Popis
10.04.2017 Změna stavu: Stav výzvy se změnil na: Otevřená

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven