Jste zde: Úvodní strana > ... > Jak získat dotaci > Výzvy a akce > 9. výzva OP Rybářství - opatření 5.2 ...

9. výzva OP Rybářství - opatření 5.2. záměr b)

Číslo výzvy: 10_17_009
Druh výzvy: kolová
Operační program: 10 Operační program Rybářství
Prioritní osa: 10.5 Podpora uvádění na trh a zpracování
Investiční priorita: 10.5.109 Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury
Oprávnění žadatelé: Podniky akvakultury, mikropodniky, vzdělávací subjekty a školní podnikvy v odvětví rybářství, výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, rybářské sdružení, hlavní spolek rybářského vazu a pobočné spolky rybářských svazů.
Více informací na: www.eagri.cz    
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 28.03.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 04.04.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 24.04.2017

Aktuality

Datum Popis
10.04.2017 Změna stavu: Stav výzvy se změnil na: Otevřená

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven