Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace 13. a 21. výzvy ve ...

Aktualizace 13. a 21. výzvy ve Specifickém cíli 3.1 Kultura

17.02.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci 13. výzvy „Revitalizace vybraných památek“ a 21. výzvy „Muzea“.
ŘO IROP oznamuje, že dne 17. 2. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 13. výzvy „Revitalizace vybraných památek“ – vydání 1.4 a aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 21. výzvy „Muzea“ – vydání 1.3. Jedná se o ukončené, kolové výzvy. Hlavním důvodem revize byla úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé u výdajů od 10 000 do 100 000 Kč. Přehled změn je uveden v úvodu specifických pravidel. Více viz odkazy - revize 13. výzvy a revize 21. výzvy.