Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy IROP č. 27 „Vzdělávací ...

Aktualizace výzvy IROP č. 27 „Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému“

07.09.2017: ŘO IROP oznamuje, že od 7. září 2017 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 27. výzvy IROP „Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému“.
Mezi nejvýznamnější změny patří:
  • aktualizace přílohy č. 8, a to materiálu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“,
  • úprava vzoru Podmínek a Krácení.
Přehled změn je uveden v úvodní části Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 27. výzvy.