Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy IROP č. 7 ...

Aktualizace výzvy IROP č. 7 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování"

08.09.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. září 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 7. výzvy IROP „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“.

Hlavním důvodem revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je doplnění upřesňujících informací pro příjemce dotace ohledně povinnosti naplnění cílové hodnoty indikátoru Kapacita služeb sociální práce a sankcí za nenaplnění či neudržení jeho cílové hodnoty. Úprava má dopad do přílohy Specifických pravidel k Metodickému listu předmětného indikátoru a do příloh Specifických pravidel týkajících se Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace či Krácení peněžních prostředků. Do kapitoly Specifických pravidel k indikátorům byla dána upřesňující informace k povinnosti naplnění cílových hodnot indikátorů výzvy a termínů k jejich naplnění. Přehled provedených změn je uveden na začátku Specifických pravidel. Ke změnám v textu výzvy nedochází.

Veškeré informace k výzvě IROP č. 7 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“ naleznete zde.