Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace výzvy č. 14 a 15 ...

Aktualizace výzvy č. 14 a 15 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (pro sociálně vyloučené lokality)"

19.04.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 14. a 15. výzvu IROP.
ŘO IROP oznamuje, že dne 19. 4. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 14. výzvy „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a 15. výzvy „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality“.
Hlavním důvodem revize byla úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé a aktualizace vzoru Podmínek (přílohy č. 5, 6, 7 a 8). Přehled změn je uveden v úvodu Specifických pravidel.