Jste zde: Úvodní strana > Novinky > ŘO IROP zveřejnil Seznam základních ...

ŘO IROP zveřejnil Seznam základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v IROP

17.07.2017: Tento dokument definuje přesné lokality základních sídelních jednotek, kde bude vyloučena podpora nové výstavby nebo koupě sociálních bytů u projektů v budoucích výzvách „sociální bydlení II.“ IROP Specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, a rovněž v tzv. integrovaných výzvách (ITI, IPRÚ a CLLD).

Nová výstavba či koupě sociálních bytů v sociálně vyloučených lokalitách pro žadatele je omezena především z důvodu předcházení segregace sociálně vyloučených obyvatel v jednom místě a aktivní politice desegregace, kdy podle požadavků Evropské komise není z evropských fondů možné financovat nárůst kapacit sociálního bydlení v sociálně vyloučených lokalitách.

Seznam základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v IROP bude také přílohou Specifických pravidel výzev „sociální bydlení II.“

Základní sídelní jednotkou (ZSJ) se rozumí jednotka představující části území obce s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami nebo spádová území seskupení objektů obytného nebo rekreačního charakteru (podrobněji viz https://www.czso.cz/csu/rso/zsj_rso    ). Vymezení jednotlivých ZSJ je možné dohledat na mapovém portálu ČUZK (viz http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/sidelnijednotky/vyhledej    ) po zadání názvu nebo kódu. Názvy ZSJ nemusí odpovídat označením ulic nebo místně zažitým označením jednotlivých území.
 
Upozorňujeme, že nadále platí, že - při splnění dalších kritérií přijatelnosti a hodnocení - bude rekonstrukce sociálních bytů podporována ve všech územích, pro které budou jednotlivé výzvy vyhlášeny – omezení v daných ZSJ se bude týkat POUZE nákupu a výstavby sociálních bytů.
 
Rovněž upozorňujeme případné žadatele, že možnost výstavby nebo koupě sociálních bytů bude i nadále předmětem diskuse, tzn. je možné, že v plánovaných výzvách může v tomto směru ještě dojít k určitým omezením (např. omezení výzvy jen na rekonstrukce bytů apod.)

 
    Seznam-ZSJ-s-vyloucenim-nove-vystavby [PDF, 339.16KB]