Jste zde: Úvodní strana > CLLD

CLLD

Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

 

Výzvy

Termín předkládání žádostí o podporu: 5. 4. 2017 - 31. 10. 2022
Téma: CLLD
Termín předkládání žádostí o podporu: 3. 3. 2017 - 31. 12. 2019
Téma: CLLD
Termín předkládání žádostí o podporu: 3. 2. 2017 - 31. 10. 2022
Téma: CLLD
Termín předkládání žádostí o podporu: 16. 12. 2016 - 31. 10. 2022
Téma: CLLD
Termín předkládání žádostí o podporu: 29. 11. 2016 - 31. 12. 2019
Téma: CLLD
Termín předkládání žádostí o podporu: 19. 10. 2016 - 31. 10. 2022
Téma: CLLD
Termín předkládání žádostí o podporu: 29. 9. 2016 - 31. 12. 2019
Téma: CLLD
Termín předkládání žádostí o podporu: 26. 8. 2016 - 31. 10. 2022
Téma: CLLD
Termín předkládání žádostí o podporu: 30. 9. 2015 - 30. 6. 2018
Téma: CLLD

Dokumenty