Aktuality

24.02.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v Integrovaném regionálním operačním programu. Bude tak ...

21.02.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu na podporu projektů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v Integrovaném regionálním operačním programu. Cílem výzvy je pořídit specializovanou techniku a ...

17.02.2017: Řídicí orgán IROP uveřejňuje aktuální informace k integrovaným výzvám ITI (integrované územní investice) a IPRÚ (integrované plány rozvoje území) v Integrovaném regionálním operačním programu.

17.02.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci 13. výzvy „Revitalizace vybraných památek“ a 21. výzvy „Muzea“.

16.02.2017: Řídicí orgán IROP informuje o semináři k přípravě a následné implementaci finančního nástroje IROP (dále také FN IROP).

Akce

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů