Aktuality

14.03.2018: ŘO IROP dává na vědomí informaci sdružení CESNET, z. s. p. o., určenou pro žadatele a příjemce výzev IROP v oblasti ZŠ a SŠ, kteří realizují zapojení do federace eduroam (pozn. uvedená informace je relevantní pro ...

14.03.2018: ŘO IROP informuje o uveřejnění nové tabulky ke stavu administrace komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v IROP.

08.03.2018: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) další výzvy na sociální bydlení. Jedná se o výzvy Sociální bydlení II. a Sociální bydlení pro sociálně ...

02.03.2018: Za téměř 2,9 miliardy korun bude díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, podpořeno 164 projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání ve školách. Právě ...

28.02.2018: Řídicí orgán IROP uveřejňuje informaci Centra pro regionální rozvoj České republiky k pozastavení kontrol zakázek v IROP

Akce

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů