Aktuality

10.01.2018: Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, ukončil hodnocení integrovaných strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Od roku 2015 vybíral místní akční ...

03.01.2018: Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, ukončilo hodnocení dalších tří výzev. Finance tak poputují na podporu krajských silnic, rozvoj sociálních služeb a ...

21.12.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 21. prosince 2017 došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI".

21.12.2017: Výzva Integrovaného regionálního operačního programu, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, „Infrastruktura základních škol“ byla vyhodnocena. Schváleno bylo 65 projektů v celkové výši dotace 950 milionů ...

19.12.2017: Řídicí orgán IROP prodloužil dne 19. 12. 2017 příjem žádostí do 25. výzvy IROP „Knihovny“ v rámci specifického cíle 3.5 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví “.