Aktuality

29.11.2017: Centrum pro regionální rozvoj České republiky připravilo pro příjemce v 6. výzvě IROP (SC 4.2) přehled nejdůležitějších dokumentů ke Zprávě o realizaci a dokumentů pro dokladování způsobilých výdajů v Žádostech o platbu.

29.11.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 9. 10. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) výzvy č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a ...

29.11.2017: ŘO IROP pořádá školení pro zástupce MAS k hodnocení v MS 2014+, v Praze, 13. prosince 2017.

22.11.2017: Řídicí orgán IROP dnes rozhodl o prodloužení příjmu žádostí v 37. výzvě z původního termínu 30. 11. 2017 na nový termín 12. 1. 2018. Důvodem prodloužení termínu je zajištění návaznosti na plánovanou novou výzvu ...

22.11.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 22. listopadu 2017 byla vydána revize 1.1 výzvy č. 71 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD".