Aktuality

22.01.2018: Shrnující informace pro žadatele 47. výzvy IROP "Infrastruktura základních škol (SVL)" ke stavu hodnocení předložených projektů do výzvy.

22.01.2018: Zákon č. 367/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále ...

22.01.2018: Dne 22. 1. 2018 Řídicí orgán IROP oznamuje, že s platností od 22. 1. 2018 vydává aktualizaci 1.7 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a jejich příloh ve výzvě č. 8 Technická pomoc.

22.01.2018: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 22. ledna 2018 došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 63 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI a výzvy č. 64 ...

22.01.2018: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 22. ledna 2018 došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 63 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI a výzvy č. 64 ...