Úvodní strana

Česká republika se od 1. července 2015 ujala na rok předsednictví Visegrádské skupiny, tzv. V4.

Symbolické žezlo přebrala od Slovenska a v rámci svého programu bude pokračovat v již započatých projektech a tématech. Předsednictví České republiky – CZ V4 PRES přichází s dobře mířenými prioritami a střízlivým programem. Je třeba rozvíjet kooperaci tam, kde jsou pevné základy dobré spolupráce, aby se tyto vazby ještě více zlepšily. Hlavní motto CZ V4 PRES, „V 4 Trust – společná důvěra“, v sobě skrývá nejenom cíl, ale také prostředek, díky kterému dosáhneme svých cílů.

Novinky

01.03.2016: V rámci českého předsednictví států V4 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci workshop zaměřený na problematiku ukončování programového období 2007–2013, které je ve své závěrečné ...

16.02.2016: Dnes si připomínáme 25 let od vzniku Visegrádské skupiny. Členy V4 jsou Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Toto netradiční spojení vzniklo s cílem rychlejšího dosažení úrovně vyspělosti západoevropských ...

12.02.2016: Kalendář připravovaných akcí Ministerstva pro místní rozvoj v rámci ročního předsednictví Česká republiky Visegrádské skupině naleznete v přiloženém letáku. V průběhu roku se uskuteční workshopy, konference a ...

26.01.2016: V Praze se dnes (26.1.) na pozvání ministryně Karly Šlechtové setkala eurokomisařka Corina Creţu se zástupci zemí Visegrádské skupiny (České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska) v rozšířeném složení o delegace ...

22.01.2016: Česká republika, která v současnosti předsedá zemím Visegrádské skupiny, pořádá 25. a 26. ledna 2016 setkání ministrů zemí V4 (České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska), s účastí Bulharska, Chorvatska, Rumunska a ...

Základní informace

Jedná se o skupinu spolupracujících čtyř států střední Evropy – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Toto uskupení vzniklo proto, aby se tyto země co nejdříve dostaly na stejnou úroveň vyspělých západoevropských demokracií. 

více informací

www.vlada.cz

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů