Strukturální fondy

15.12.2017: Na Ministerstvu pro místní rozvoj se 15. prosince sešel pracovní tým pro místní rozvoj a fondy EU Rady hospodářské a sociální dohody, jehož členy jsou zástupci vlády, odborů i zaměstnavatelů. Tématem jednání byl stav ...

11.12.2017: Rok 2017 byl ve znamení zrychlení čerpání evropských fondů. Většina peněz je již zpřístupněna žadatelům formou výzev. Prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ bylo zaregistrováno přes 45 tisíc žádostí o podporu ...

14.12.2017: K datu 6. 12. 2017 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava.

14.12.2017: Cílem hodnocení byla identifikace pokrytí podporovaných aktivit Prioritní osy 1 a 2 vyhlášenými výzvami OP VVV.

14.12.2017: Územní partneři a ministerstva diskutují hlavní témata regionálního rozvoje pro potřeby budoucí podoby fondů EU

13.12.2017: 13. 12. 2017 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu pro zájemce o pozici externího hodnotitele Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro hodnocení žádostí o podporu.

12.12.2017: Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017.

12.12.2017: Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změnu provedenou ve výzvě č. 3, která byla vyhlášena dne 12. října 2015 a ve výzvě č. 4, která byla vyhlášena 15. června 2016. Změny ve výzvách č. 3 a č. 4 ...

08.12.2017: V právě vycházejícím zimním čísle najdete rozhovor o konferenci k evaluaci ESI fondů, zprávy z jednání Karly Šlechtové v Bruselu o budoucnosti politiky soudržnosti, informaci o nově vycházející publikaci a další ...

08.12.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. prosince 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 8. prosince 2017 u výzvy č. 48 „Zefektivnění prezentace ...