Strukturální fondy

20.09.2016: Česká republika využívá stále více peněz z fondů Evropské unie. V minulém programovém období se do konce roku 2015 podařilo vyčerpat přes 95 % nabídnutých peněz, ve stávajícím období do roku 2020 je již připraveno ...

26.09.2016: Seminář pro žadatele 54. výzvě „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“ IROP se koná v Praze ve úterý 11. října 2016.

23.09.2016: Řídící orgán OP VVV vydává Metodický výklad účinnosti verzí Pravidel pro žadatele a příjemce obecná část.

23.09.2016: Řídící orgán OP VVV vydává Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, která obsahují pravidla a postupy platné pro všechny typy oprávněných žadatelů a příjemců Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

23.09.2016: Řídící orgán OP VVV vydává Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

23.09.2016: 20. 9. 2016 - Řídicí orgán OP VVV informuje uživatele webu MŠMT, že v září 2016 vyšlo první číslo Newsletteru projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), který řeší Národní institut pro ...

23.09.2016: Výroční akce 2016 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

22.09.2016: Rozhledna na Zadově, krytý most v Lenoře a muzeum loutek ve Svatém Janě nad Malší. To jsou nejoblíbenější turistická místa, podpořená dotacemi z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II ...

22.09.2016: Aktualizace textu výzvy a Specifických pravidel 32. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a 33. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“.

21.09.2016: Další pravidelné jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) se dnes uskutečnilo v Praze pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky a zodpovědných ministrů. Rada projednala návrh revize Dohody o ...

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů