Strukturální fondy

24.04.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj zaznamenalo trojnásobný převis žádostí ve dvou výzvách zaměřených na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. O více než půl miliardu korun připravenou na ...

21.04.2017: Rádi bychom Vás informovali o nově vyhlášené výzvě programu ESPON na podání nabídky v oblasti aplikovaného výzkumu.

20.04.2017: Nově vyhlášená výzva programu ESPON na podání nabídky v oblasti aplikovaného výzkumu.

19.04.2017: Rádi bychom Vás informovali o nově vyhlášené výzvě programu ESPON na podání nabídky v oblasti aplikovaného výzkumu.

19.04.2017: 23 nových nebo rekonstruovaných terminálů, 1381 parkovacích stání pro automobily a 1392 míst pro jízdní kola. Všechny tyto projekty za více než 722 mil. Kč budou realizovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj ...

19.04.2017: Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019

19.04.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 14. a 15. výzvu IROP.

18.04.2017: Česká republika se v roce 2017 aktivně zapojila do iniciativy Společného programování "Kulturní dědictví" (JPICH). V této souvislosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na ...

18.04.2017: Analýza byla realizována společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Cílem analýzy bylo posoudit využití finančních nástrojů v současném OP VVV a vymezit základní kroky/činnosti pro jejich úspěšné ...

13.04.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 6. výzvu IROP.