Strukturální fondy

06.09.2017: Čtvrtým rokem pracuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci Strategie digitálního vzdělávání (SDV), kterou v roce 2014 přijala vláda. Její realizace je nyní v polovině, veřejnost se k návrhu ...

06.09.2017: 6.09.2017 Nové číslo časopisu Priorita se zaměřuje na hospodaření s vodou. Najdete v něm informace o druhé vlně Dešťovky, programu na využívání srážkové a odpadní vody v domácnosti. Efektivně hospodařit s vodou, ale ...

06.09.2017: Řídicí orgán OP VVV každý měsíc představí jeden projekt prostřednictvím výpovědi realizátorů. První z nich má název Podpora inkluze, matematické a čtenářské gramotnosti. Tento projekt byl podpořen v souvislosti s ...

05.09.2017: ŘO OP VVV zveřejňuje přehled projektů podpořených z OP VVV. Pro lepší přehlednost je rozdělen do dvou tabulek. První z nich obsahuje podpořené projekty z výzev na podporu škol formou projektů zjednodušeného ...

05.09.2017: Chcete exportovat a nevíte jak na to? Potřebujete u vašeho obchodního případu asistenci v zahraničí? Hledáte odběratele či obchodní příležitosti na zahraničních trzích?

04.09.2017: V týdeníku Učitelské noviny č. 28/2017 vyšel článek Fondy podpoří přípravu budoucích učitelů! Dozvíte se zde, že předložené projekty ve výzvě s názvem Pregraduální vzdělávání jsou v tuto chvíli ukončené. Všech ...